پروژه های مدلسازی

پروژه های مدلسازی


در این بخش ساختمان های معروف داخل و خارج با کمک گرس هاپر مدلسازی می شوند

در این بخش ساختمان های معروف داخل و خارج با کمک گرس هاپر مدلسازی می شوند

گفت و گو ها

 • 0

  ساخت ستون

  مهریار
  پاسخ دادن

  ضمیمه

  ستاد یزدی عزیز سلام. امیدوارم حالتان خوب باشد. من یک راهنمایی می خواهم که چگونه پوسته ای برای ستون هایی که ساختم بسازم