یکی از منابع مناسب آموزش راینو یادگیری دستورات آن است. در این بخش دستورات راینو به صورت دسته بندی شده و به صورت ویدئو ارائه می گردند

Orient On Surface

با استفاده از این دستور می توانید یک حجم طراحی شده را بر روی سطح دلخواه انتقال دهید. این حجم می تواند به صورت نرم و یا صلب منتقل شود.

دستورshellدر راینو می تواند سطوحی که شما از یک چند سطحی بسته (حجم) انتخاب می کنید را حذف و با مشخص شدن ضخامت آن را به یک حجم بسته جدید با ضخامت ثابت تبدیل کنید

Shell

دستورshellدر راینو می تواند سطوحی که شما از یک چند سطحی بسته (حجم) انتخاب می کنید را حذف و با مشخص شدن ضخامت آن را به یک حجم بسته جدید با ضخامت ثابت تبدیل کنید

ستور revolve در راینو برای تولید سطوحی که یک مقطع حول آکس دلخواه می چرخد استفاده می شود. می توانید با زدن record history بعد از اجرای دستور مقطع خود را تغییر دهید تا راحت تر به حجم دلخواه برسید. در این دستور امکان تعیین چرخش به صورت زاویه ای و یا چرخش کامل وجود دارد.

Revolve

دستورrevolve در راینو برای تولید سطوحی که یک مقطع حول آکس دلخواه می چرخد استفاده می شود
می توانید با زدنrecord historyبعد از اجرای دستور مقطع خود را تغییر دهید

extrude planar curve یا extrudeplanarcrv این دستور با کشید منحنی ها در یک جهت و بسته حفره های بوجود آمده عمل می کند(منحنی داخل منحنی = حفره)

Extrude Planar Curves

این دستور با کشیدن منحنی ها در یک جهت و بسته حفره های بوجود آمده عمل می کند(منحنی داخل منحنی = حفره)

با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده می شود

Cap

با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده می شود

با کمک دستورspiralدر راینو می توانید یک منحنی اسپیرال را در سه حالت ترسیم کنیداسیپرال دارای گزینه هایی مانند تعیین تعداد دور و یا گام(فاصله بین یک گردش کامل)است

Spiral

با کمک دستورspiralدر راینو می توانید یک منحنی اسپیرال را در سه حالت ترسیم کنیداسیپرال دارای گزینه هایی مانند تعیین تعداد دور و یا گام(فاصله بین یک گردش کامل)است

با این دستور یک یا چند هندسه مورد نظر را حول یک آکس خطی به شکل خمیده در می آورد. می توانید هندسه را به صورت صلب یا نرم خم کنید.

Bend

با این دستور یک یا چند هندسه مورد نظر را حول یک آکس خطی به شکل خمیده در می آورد.
می توانید هندسه را به صورت صلب یا نرم خم کنید.

network surface

با کمک دستور Network Surface می توانید با مجموعه از شبکه منحنی که به صورت اصولی در دو راستای U و V قرار گرفته اند یک سطح نربز مدلسازی کنید

flowalongsrf

دستور flowalongsrf در راینو امکان انتقال حجم از سطح مبدا به سطح مقصد را فراهم [...]
تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)