از منابع مناسب بررسی و پژوهش در زمینه طراحی پارامتریک ویدئوهای مرتبط است سعی بر گردآوری ویدئو های فارسی و انگلیسی است که در فهم معماری پارامتریک راهگشا باشد

میز پارامتریک

ساخت یک میز پارامتریک با اتصال قطعات به یکدیگر در محل صحیح. این میز پارامتریک می تواند به راحتی باز و بسته شود

طراحی با نور با کمک الگوها

طراحی با نور با کمک الگوها-طراحی پارامتریک. معماران در حال استفاده از تکنولوژی های طراحی پارامتریک هستند .تا طرح های جدید خارق العاده را ایجاد کنند.