پلاگین های راینو امکان مدلسازی در یک تخصص بخصوصی را فراهم می کنند. با کمک این پلاگین ها می توانید کارهای پیچیده تری در راینو مدلسازی کنید
پلاگین PanelingTools

پنل سازی و مدول سازی

پلاگین PanelingTools، افزونه ای است که توسط McNeel وهمکارانش طراحی شده و به خوبی با محیط راینو و گرس هاپر ادغام شده است. این پلاگین به صورت گسترده توسط

VisualArq با کمک این پلاگین می توانید مشابه رویت از طرح خود نقشه های فنی ، مقطع ، نما و متره استخراج کنید و هر لحظه هر المان طراحی شده را به راحتی با یک کلیک تغییر دهید.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

با کمک این پلاگین می توانید مشابه رویت از طرح خود نقشه های فنی ، مقطع ، نما و متره استخراج کنید و هر لحظه هر المان طراحی شده را به راحتی با یک کلیک تغییر دهید.

پنلسازی سطوح مسطح

با این پلاگین می توانید سطوح مسطح را با قطعات و پنل های متنوع پوشش دهید.این پلاگین با تقسیم بندی سطح پنل های حاصله را محاسبه کرده و به صورت تیپ بندی ارائه می دهد

ورونوئی و وروناکس

افزونه Eve voronax به شما اجازه می دهد تا بر روی هر سطح نربز (چه سطوح یکپارچه و چه سطوح چند تکه ای) الگوهای دلونی ، ورونوئی و وروناکس ایجاد کنید.

تابش و سایه

افزونه Eve Sun به شما اجازه می دهد تا حجم مدل شده خود را نسبت به تابش و سایه ایجاد شده در راینو مورد مطالعه قرار دهید.

نمای انفجاری

افزونه Eve explode به شما اجازه می دهد تا از حجم خود نمای انفجاری بگیرید. با مشخص کردن محل انفجار قطعات مدل شده از آن دور می شوند.

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)