بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

پنلسازی سطوح مسطح

با کمک این پلاگین می توانید سطوح مسطح را با قطعات و پنل های متنوع پوشش دهید. این پلاگین با تقسیم بندی سطح حفره دار (برای مثال پنجره) ،پنل های حاصله را محاسبه کرده  و به صورت تیپ بندی ارائه می دهد.

نظرات