Cap

دستور cap در راینو امکان بستن حفره های مسطح یک چند سطحی را فراهم می کند. با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده شده و نهایتا سطوح به هم متصل می شوند تا حجم بسته ایجاد شود.

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)