فصل اول

مدت آموزش : ۶۰ دقیقه
حجم آموزش : ۳۷۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

بخش اول


در این بخش می توانید برای گرس هاپر یک آیکون اجرایی بسازید تا برای اجرای راحت تر آن از آن استفاده کنید.

در این بخش می توانید برای گرس هاپر یک آیکون اجرایی بسازید تا برای اجرای راحت تر آن از آن استفاده کنید.

بخش دوم


در این بخش روش هایی که کار با محیط گرس هاپر را تسهیل و آن را حرفه ای تر می کنند معرفی می شود.

در این بخش روش هایی که کار با محیط گرس هاپر را تسهیل و آن را حرفه ای تر می کنند معرفی می شود.

بخش سوم


در این بخش مقدماتی از نحوه شکل گیری داده ها و نحوه تناظر واکنش آنها ، روش های مدیریت این نوع ساختارها و معانی آن ها معرفی اجمالی می شوند.

در این بخش مقدماتی از نحوه شکل گیری داده ها و نحوه تناظر واکنش آنها ، روش های مدیریت این نوع ساختارها و معانی آن ها معرفی اجمالی می شوند.

گفت و گو ها