فصل یازدهم – آموزش های جدید

مدت آموزش : ۱۱۵ دقیقه
حجم آموزش : ۵۵۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

مقدمه ای بر کام و زبانه

در این آموزش با ورود به مقدمات کام و زبانه تکنیک هایی را که می توانید به کار ببرید تا حجم های solid را تبدیل به قطعات کام و زبانه کنید تشریح می شود.

تا کردن با قوس

در این آموزش نحوه خم کردن سطوح با قوس پارامتریک آموزش داده می شود. با مدیریت داده و هندسه نهایتا یک کاغذ با این تکنیک تا زده می شود.

تکثیر پارامتریک الگو

در این آموزش نحوه ایجاد الگوی تکرار شونده بر روی منحنی دلخواه و نحوه استفاده از صفحات و بردار صفحات برای تولید الگوهای سه بعدی آموزش داده می شود

در این آموزش با کمک بخش fields بحث ایجاد میدان مغناطیسی در گرس هاپر آموزش داده می شود. با کمک پلاگین های مربوطه نیز می توان خطوط میدان را به صورت سه بعدی و دوه بعدی ایجاد کرد

در این آموزش با کمک بخش fields بحث ایجاد میدان مغناطیسی در گرس هاپر آموزش داده می شود. با کمک پلاگین های مربوطه نیز می توان خطوط میدان را به صورت سه بعدی و دوه بعدی ایجاد کرد

گفت و گو ها