پایان نامه Pan Climatic Humans

Pan Climatic Humans

این رساله به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می توانیم فضاهایی طراحی کنیم که نه تنها از نظر دما و شرایط محیطی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند بلکه ساکنین را در شکل دهی و تعریف خرد اقلیم ها مشارکت می دهند.

پایان نامه Computational Search in Architectural Design

Computational Search in Architectural Design

این رساله در مقطع دکتری تخصصی قصد دارد به این موضوع بپردازد که چگونه به بهترین نحو می توان از پروسه های جستجوی محاسباتی در مراحل اولیه طراحی بهره برد.

پایان نامه Parametric Urbanism

Parametric Urbanism

این رساله از پتانسیل های طراحی پارامتریک برای تسهیل پروسه طراحی شهری خصوصا در زمینه ارزیابی اثرات نیروهای متنوع، اهداف، سیاست ها و قوانین بر فرم و تراکم شهری

VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

این رساله نظری اجمالی بر ابزار و تفکر طراحی پارامتریک داشته و توضیح می دهد چگونه ابزار پارامتریک می توانند در حوزه های مرتبط با مبحث ساخت و ساز و سیستم های طراحی منظر مورد استفاده قرار بگیرند

پایان نامه Design of Timber Structures

Design of Timber Structures

در این رساله نرم افزار مدل سازی سه بعدی Rhinoceros و پلاگین پارامتریک آن Grasshopper در تعامل با نرم افزار آنالیز المان محدود Oasys GSA

Parametric Articulation

Parametric Articulation

طراحی و آنالیز سیستم های تعریف کننده پوشش ساختمان اولین گام اساسی در پروسه طراحی برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی، حفاظت در برابر عوامل محیطی

Research on Eco-shaping Architectural Design

Eco-shaping Architectural Design

این پایان نامه چارچوبی تئوریک از رویکرد طراحی معماری بر مبنای فرمیابی با توجه به مسائل محیطی و اکولوژیکی ارائه می دهد

Exploring the Concepts of Performance-Driven Design in the AEC-Industry by using a Genetic Algorithm

Exploring the Concepts of Performance-Driven Design

در این پایان نامه یک ابزار مدل سازی پارامتریک مورد استفاده قرار گرفته است تا روشی برای ادغام و آنالیز معیارهای عملکردی متفاوت در مراحل اولیه طراحی از طریق فرم یابی با رویکردی تکرار شونده با کمک الگوریتم ژنتیک ارائه گردد.

Parametric Architecture

Parametric Architecture

پایان نامه Parametric Architecture: Performative /Responsive Assembly Components استراتژی را برای طراحی پارامتریک فیزیکی به کار می گیرد که با استفاده از ابزار شبیه سازی این امکان را فراهم کرده

Embodied Computation

آنچیزی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده استنیاز رو به افزون روش های ساخت سریع المان های معماری است. فرم دهی توسط ربات ها یا Roboforming یک روش مناسب

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)