Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

این رساله به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می توانیم فضاهایی طراحی کنیم که نه تنها از نظر دما و شرایط محیطی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند بلکه ساکنین را در شکل دهی و تعریف خرد اقلیم ها مشارکت می دهند. و البته این کار تنها با استفاده از روش های غیر فعال به انجام می رسد. از آن جایی که پروسه های سنتی ارزیابی بار سرمایشی/ گرمایشی برای تعریف یک مدل انرژی با شرایط تعریف شده مناسب نمی باشد، روشی جدید برای بررسی تصمیمات طراحی در ارتباط با شرایط دمایی و محیطی در این رساله معرفی شده است. به این منظور نرم افزاری طراحی شده که از قابلیت ارزیابی تصمیمات و استراتژی های طراحی بر مبنای تغییرات شرایط دمایی برخوردار می باشد.

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

پایان نامه Pan Climatic Humans

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)