VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

این رساله نظری اجمالی بر ابزار و تفکر طراحی پارامتریک داشته و توضیح می دهد چگونه ابزار پارامتریک می توانند در حوزه های مرتبط با مبحث ساخت و ساز و سیستم های طراحی منظر مورد استفاده قرار بگیرند. در این پایان نامه عنوان شده است که ابزارهای طراحی پارامتریک می توانند تئوری های علم پیچیدگی، پیدایش و جهش را در خود جای دهند. تئوری هایی که به عنوان روشی برای به تصویر کشیدن این موضوع که چگونه سیستم های طبیعی در طول زمان تغییر می کنند، مورد استفاده قرار گرفته اند. این بحث از طریق استفاده از ابزار طراحی پارامتریک برای به تصویر کشیدن و ارتقاء یک استراتژی طراحی محیطی پویا و تطبیق پذیر، مورد آزمایش قرار گرفته است.

VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELINGVISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)