Computational Search in Architectural Design

پایان نامه Computational Search in Architectural Design

این رساله در مقطع دکتری تخصصی قصد دارد به این موضوع بپردازد که چگونه به بهترین نحو می توان از پروسه های جستجوی محاسباتی در مراحل اولیه طراحی بهره برد. به این منظور الگوریتم های جستجوگر در ترکیب با مدل های پارامتریک هندسی متنوع با هدف مطالعه و بررسی عملکرد ساختمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.
این رساله به سه بخض اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان “کانسپت جستجو در طراحی معماری”، چارچوبی مفهومی برای این پژوهش ارائه می دهد. بخش دوم با عنوان الگوریتم های جستجوگر در طراحی معماری به تئوری های ریاضی و نظریات محاسباتی مطرح شده در رساله می پردازد و در نهایت بخش سوم با عنوان “کاربردهای جستجوی محاسباتی” همانطور که عنوان این قسمت بیان می کند به موضوع نحوه به کارگیری تئوری های ذکر شده در پروسه طراحی معماری اختصاص یافته است.

پایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Designپایان نامه Computational Search in Architectural Design

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)