یکی از منابع مناسب بررسی و پژوهش در زمینه طراحی پارامتریک پایان نامه های مرتبط است. در این بخش پایان نامه های فارسی و انگلیسی معماری پارامتریک گردآوری شده اند
پایان نامه Parametric Urbanism

Parametric Urbanism

این رساله از پتانسیل های طراحی پارامتریک برای تسهیل پروسه طراحی شهری خصوصا در زمینه ارزیابی اثرات نیروهای متنوع، اهداف، سیاست ها و قوانین بر فرم و تراکم شهری

VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

VISUALIZING LANDSCAPE SYSTEMS WITH PARAMETRIC MODELING

این رساله نظری اجمالی بر ابزار و تفکر طراحی پارامتریک داشته و توضیح می دهد چگونه ابزار پارامتریک می توانند در حوزه های مرتبط با مبحث ساخت و ساز و سیستم های طراحی منظر مورد استفاده قرار بگیرند

پایان نامه Design of Timber Structures

Design of Timber Structures

در این رساله نرم افزار مدل سازی سه بعدی Rhinoceros و پلاگین پارامتریک آن Grasshopper در تعامل با نرم افزار آنالیز المان محدود Oasys GSA

Parametric Articulation

Parametric Articulation

طراحی و آنالیز سیستم های تعریف کننده پوشش ساختمان اولین گام اساسی در پروسه طراحی برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی، حفاظت در برابر عوامل محیطی

Research on Eco-shaping Architectural Design

Eco-shaping Architectural Design

این پایان نامه چارچوبی تئوریک از رویکرد طراحی معماری بر مبنای فرمیابی با توجه به مسائل محیطی و اکولوژیکی ارائه می دهد

Exploring the Concepts of Performance-Driven Design in the AEC-Industry by using a Genetic Algorithm

Exploring the Concepts of Performance-Driven Design

در این پایان نامه یک ابزار مدل سازی پارامتریک مورد استفاده قرار گرفته است تا روشی برای ادغام و آنالیز معیارهای عملکردی متفاوت در مراحل اولیه طراحی از طریق فرم یابی با رویکردی تکرار شونده با کمک الگوریتم ژنتیک ارائه گردد.

Parametric Architecture

Parametric Architecture

پایان نامه Parametric Architecture: Performative /Responsive Assembly Components استراتژی را برای طراحی پارامتریک فیزیکی به کار می گیرد که با استفاده از ابزار شبیه سازی این امکان را فراهم کرده

Embodied Computation

آنچیزی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده استنیاز رو به افزون روش های ساخت سریع المان های معماری است. فرم دهی توسط ربات ها یا Roboforming یک روش مناسب

طراحی و ساخت تعامل گرا

طراحی عملی است که به عنوان موجودی خلاق انجام می دهیم و ساخت مربوط به روشی است که آن را به عرصه ظهور می رسانیم. با توجه به این مسئله استفاده از تکنولوژی در طراحی معماری و در زمینه ارائه ایده نتوانسته است …

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)