Strategies for parametric design

پایان نامه  Strategies for parametric design in architecture:An application of practice led researchدر مورد استراتژی های طراحی پارامتریک در معماری با تمرکز بر LED می باشد. در صنعت طراحی متخصصین جدیدی در حال شکل گیری هستند. وظیفه اصلی این فعالیت جدید ، متمرکز بر کنترل ، توسعه و به اشتراک گذاری اطلاعات هندسی با گروه طراح است که می تواند به حل مسئله کمک کند.

  

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)