Embodied Computation

پایان نامه  Embodied Computation: Exploring Roboforming for the Mass-Customization of Architectural Components نوشته شده توسط Alex J Fischer در مورد بررسی روش های ساخت فرم با ربات می باشد.

آنچیزی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است نیاز رو به افزون روش های ساخت سریع المان های معماری است. فرم دهی توسط ربات ها یا Roboforming یک روش مناسب برای ساخت قطعات کوچک در تعداد زیاد است. با توجه به اینکه نرم افزاری برای فرم دهی با ربات وجود ندارد در این پایان نامه به این موضوع پرداخته شده است.

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)