Parametric Architecture

Parametric Architecture

پایان نامه Parametric Architecture: Performative /Responsive Assembly Components استراتژی را برای طراحی پارامتریک فیزیکی به کار می  گیرد که با استفاده از ابزار شبیه سازی این امکان را فراهم کرده تا طرح پارامتریک همچنان پس از انتخاب مدل نهایی بتواند به سمت شرایط مطلوب تغییر نماید.

Parametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric ArchitectureParametric Architecture

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)