فصل دوم -فنر

مدت آموزش : 189 دقیقه
حجم آموزش : 1123 مگابایت
مدرس :محمد یزدی

مقدمات مدلسازی سازه های پارچه ای

در این بخش به صورت کامل می آموزید که اصول مدلسازی سازه ی پارچه ای در کانگورو ۱ به چه شکلی است. مدلسازی ثقل ، باد ، ایجاد دکل ، قوس و نیروهای پایه ای کانگورو آموزش داده شده اند.

در این بخش به صورت کامل می آموزید که اصول مدلسازی سازه ی پارچه ای در کانگورو ۱ به چه شکلی است. مدلسازی ثقل ، باد ، ایجاد دکل ، قوس و نیروهای پایه ای کانگورو آموزش داده شده اند.

مدلسازی پیشرفته سازه پارچه ای

در این آموزش نحوه مدلسازی سازه پارچه ای با قیود پلاستیک ، تکیه گاه لغزشی و نحوه مدلسازی ستون درختی آموزش داده می شود

در این آموزش نحوه مدلسازی سازه پارچه ای با قیود پلاستیک ، تکیه گاه لغزشی و نحوه مدلسازی ستون درختی آموزش داده می شود

شبیه سازی برخورد و مسطح سازی پنل

در این آموزش در سه بخش پلاگین کانگورو پیگیری می شود. در بخش اول شبیه سازی برخورد به صورت مقدماتی آموزش داده می شود. در بخش دوم سطوح با پنل های لوزی و مثلثی برای برخورد استفاده شده و نهایتا به حجم متخلخل تبدیل می شود. در بخش انتهایی مسطح سازی پنل های یک سطح دلخواه آموزش داده می شود

کانگورو۲ و نیروی طول همسان

ددر این آموزش نحوه کار با کانگورو ۲ و ایجاد نیرو های هم اندازه کننده طول آموزش داده می شود.

در این آموزش نحوه کار با کانگورو ۲ و ایجاد نیرو های هم اندازه کننده طول آموزش داده می شود.

مقدمات اوریگامی

در این آموزش مقدمات مدلسازی اوریگامی در کانگورو برای نمای برج البحار آموزش داده می شود

در این آموزش مقدمات مدلسازی اوریگامی در کانگورو برای نمای برج البحار آموزش داده می شود

پوسته از شبکه خطوط

در این آموزش نحوه ایجاد یک پوسته ارگانیک از یک شبکه خطوط به هم متصل آموزش داده می شود. استفاده از فنر و نیرو های صحیح در این آموزش تمرین می شود.

 

مسطح سازی پنل های شش ضلعی غیر منتظم

در این آموزش نحوه مسطح سازی پنل های شش ضلعی غیر منتظمی که یک سطح فرم آزاد نربز را پوشش می دهند توضیح داده
می شود. برای فهم بیشتر این آموزش بهتر است که آموزش کانگورو ۲ رو قبلا مشاهده کرده باشید.

مسطح سازی پنل های شش ضلعی غیر منتظم

گفت و گو ها