Geometry in Architecture and Building

Geometry in Architecture and Building کتابی است که به مبحث جایگاه طراحی هندسه در معماری می پردازد. این کتاب در فصل های زیر پیگیری می شود:

  1. شکل هندسی در معماری : مقدمه ای بر اشکال، کاربرد اعداد در معماری مانند عدد طلائی
  2. فضا ، خطوط و صفحات : در این بخش خطوط و صفحات به صورت جزئی تر و به صورت روابط ریاضی بررسی می شوند
  3. منحنی و سطوح درجه دوم : در این بخش ریاضیات منحنی ها و سطوحی که با معدلات درجه دوم تولید می شوند بررسی می شود
  4. سطوح : بررسی سطوح از نظر ریاضی برای محاسبه صفحه مماس، مساحت، انحنا و … (توجه کنید که نرم افزار گرس هاپر این عملیات را به راحتی با ابزارهای آماده محاسبه می کند)
  5. چرخش و تصویر کردن(project) : در این بخش عملیات های ریاضی لازم برای چرخش در فضا و تصویر کردن هندسه به صورت جزئی تر بررسی می شود

نظرات