AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

این نسخه از مجله AD به معرفی رویکردی جدید در زمینه معماری بر مبنای ارتباط متقابل میان استراتژی های طراحی مورفوژنتیک و کانسپت هایی با قابلیت سازمان دهی خود به خودی می پردازد و در این راستا تکنیک ها و تکنولوژی های جدید اجرایی کردن چنین رویکردی را بررسی می نماید.

کتاب AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

کتاب AD: Morphogenetic Design

دانلود – رمز فایل Parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)