Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

امروزه طراحان به طور روز افزونی مستقیما با پروسه فبریکیشن و ساخت از مراحل ابتدایی طراحی در ارتباط هستند. این کتاب دربرگیرنده طرح ها و تحقیقات چند طراح، سازنده و متفکر برجسته می باشد.

کتاب Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

کتاب Manufacturing Material Effects

دانلود – رمز فایل Parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)