Digital Fabrication in Architecture

2017-08-02_15-26-37

کتاب Digital Fabrication in Architecture یکی از کتاب های جامع در زمینه پروژه های اجرا شده دز مینه طراحی پارامتریک در دنیاست. این کتاب شامل ۱۹۲ صفحه بوده و به بررسی وجه فنی پروژه های پارامتریک اجرا شده توسط معماران معروف می پردازد.

2017-08-02_15-28-292017-08-02_15-27-462017-08-02_15-27-10

نظرات