AD – Energies

مجله AD - Energies

در این نسخه از مجله AD، Sean Lally اطلاعات و فرضیات ما در مورد ماهیت معماری را به چالش می کشد. او تمام محدودیت های قابل تصور برای ساختارهای معماری را در هم شکسته و از خواننده می خواهد تمام دانسته های خود را در زمینه معماری کنار بگذارد؛ از ویژگی های مواد و مصالح گرفته تا تعریف مدرنیستی از فضا، نور و احجام. و در عوض از خواننده می خواهد بر موضوعی غیر قابل مشاهده تمرکز داشته باشد: انرژی مواد و مصالح به عنوان عاملی مولد و تاثیرگذار بر پروسه طراحی.

مجله AD - Energies

مجله AD - Energies

مجله AD - Energies

مجله AD - Energies

مجله AD - Energies

مجله AD - Energies

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)