Optimization of a freeform building to minimize thermal load

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

این مقاله قصد دارد روشی برای بهینه سازی یک ساختمان با فرم آزاد با توجه به مبحث انرژی و میزان بار گرمایشی ارائه دهد. مدلسازی هندسی ساختمان با طراحی پارامتریک با نرم افزار راینو انجام شده است. سطح خارجی ساختمان با تعریف یک مش در پلاگین گرس هاپر به المان های محدود تقسیم بندی شده است. اطلاعات هندسی از هر یک از این المان ها استخراج شده و برای دستیابی به میزان حرارت به دست آمده و یا تلف شده مورد استفاده قرار گرفته است. و پروسه بهینه سازی فرم ساختمان بر اساس الگوریتم ژنتیک (GA) انجام شده است. در نهایت فرم هندسی بهینه برای چندین شرایط آب و هوایی ارائه می گردد.

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)