مقاله Interactive Urban Synthesis

Interactive Urban Synthesis

در این مقاله روشی برای ارائه سریع الگوهای طراحی شهری مفهومی معرفی شده وپیکربندی های فضایی برای شبکه بندی خیابان ها، مناطق شهری و ساختمان ها مطرح می گردند.

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

Optimization of a freeform building to minimize thermal load

این مقاله قصد دارد روشی برای بهینه سازی یک ساختمان با فرم آزاد با توجه به مبحث انرژی و میزان بار گرمایشی ارائه دهد. مدلسازی هندسی ساختمان با طراحی پارامتریک با نرم افزار راینو انجام شده است

مقاله BIM-Based Daylighting Simulation

BIM-Based Daylighting Simulation

این مقاله به نحوه استفاده از روش های مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شبیه سازی عملکرد ساختمان با تمرکز بر آنالیز میزان نورگیری در روز می پردازد

مقاله Optimisation Methods in Sustainable Building Design

Optimisation Methods in Sustainable Building Design

این مقاله نگاهی کلی به تحقیقات انجام شده در زمینه چگونگی کاربرد روش های بهینه سازی در مسائل مربوط به طراحی ساختمان های منطبق با معیارهای معماری پایدار دارد.

مقاله Architectural Geometry

Architectural Geometry

در این مقاله به مبحث هندسه در معماری از جهات مختلف پرداخته شده است و رویکردهای متنوعی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)