Iaac اسپانیا

Institute for Advanced Architecture of Catalonia

انستیتو معماری پیشرفته کاتالونیا (IAAC) مرکزی برای تحقیق، آموزش، تولید و توسعه می باشد با رسالت تجسم نحوه سکونت در جامعه در آینده و ساخت آن در حال حاضر.
IAAC از تحول دیجیتالی رخ داده در تمام مقیاس ها (از کوچکترین ذرات گرفته تا جغرافیایی وسیع، از ریزکنترل کننده ها تا شهرها، از مبحث مواد و مصالح تا مسائل اقلیمی) پیروی می کند تا بتواند مرزهای معماری و طراحی را گسترش داده، پاسخگوی چالش هایی باشد که بشر امروز با آن روبروست. IAAC مرکزی آزمایشگاهی و تجربی است که در آن آموزش عملی از طریق متدولوژی تست و آزمون صورت گرفته که در نهایت راه حل های واقعی ارائه می کند.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

IAAC آزاد، مستقل و ریشه دار است؛ ارزش هایی که از بارسلون پایتخت طراحی و معماری الهام گرفته است. جایی که مفهوم شهرسازی برای اولین بار در آن مطرح شد و انجام تحقیقات خلاقانه و باکیفیت بومی آن را به شبکه جهانی برتر تکنولوژی، معماری و علوم اجتماعی پیوند زده است.
IAAC فراتر از عملکرد تحقیقاتی آموزشی خود، یک انجمن بین رشته ای و دارای تنوع فرهنگی و با ثبات می باشد که به دنبال برقراری ارتباطی پایدار و همکاری با صدها تن از اساتید، محققین، موسسات و شرکت ها است که به دنبال یافتن راه حل برای چالش های بزرگ جامعه بشری هستند.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

چشم انداز
IAAC به دنبال آموزش است، با دوره های کارشناسی ارشد در رشته های معماری پیشرفته، تکنولوژی و شهرسازی، تعامل پیشرفته و دوره فبریکیشن با پایان نامه با موضوع آزاد که به نسل بعدی معماران و تغییر سازان فضای لازم برای تجسم، آزمودن و شکل دادن به شهرها، معماری و تکنولوژی آینده را می دهد. این امر از طریق آکادمی ساخت نیز فراهم شده است، مدلی آموزشی و گسترش یافته با هدف معرفی گسترده فبریکیشن دیجیتال. همچنین از طریق برگزاری ورکشاپ ها و دوره های کوتاه که به دنبال اهداف جهانی از طریق بسط راه حل های محلی و بومی هستند مانند دانشکده جهانی تابستانی.
IAAC یعنی فبریکیشن، از طریق فب لب بارسلون، اولین و پیشرفته ترین کارگاه تولید دیجیتال در اروپا و فب لب سبز، اولین کارگاه ساخت دیجیتال که به سمت خودکفایی حرکت کرده است: دو مکانی که در آن شما می توانید تقریبا همه چیز بسازید. پس از برگزاری FAB10 در سال ۲۰۱۴، دهمین دوره سالانه کنفرانس فب لب جهانی، فب لب بارسلون نقش خود را در شبکه ارتباطی فب لب به عنوان پیشگامی جهانی در تحول ساخت دیجیتال و همچنین به عنوان مشارکت کننده در برنامه آکادمی ساخت، مستحکم کرد.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

IAAC یعنی تحقیق و پژوهش، با کمک پروژه ها و تحقیقاتی که توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی مالی شد، تحقیقات و پروژه هایی که در جهت بررسی نقش تکنولوژی در اجتماع و شهرهای ما و ارائه تفسیری از آن با مشارکت شرکای خصوصی و دولتی از سراسر اروپا توسعه یافت.
IAAC خودکفاست، با آزمایشگاه Valldaura، یک مرکز تحقیقاتی خودکفا که در پارک شهری Collserola قرار گرفته، ۲۰ دقیقه با مرکز شهر بارسلون فاصله دارد و با ۱۴۰ هکتار جنگل احاطه شده است، جایی که تعدادی از آزمایشگاه ها در جهت تولید و تست انرژی، مواد غذایی و موارد دیگر فعالیت می کنند.
IAAC توسعه یافته است، به دلیل برگزاری سخنرانی ها، نمایشگاه ها و مسابقات و چاپ نشریات مختلف. با کمک ابتکاراتی مانند برگزاری دوره های سخنرانی IAAC، یا مسابقات معماری پیشرفته، IAAC ارزش های خود را در گفتمان معماری، شهرسازی، علوم اجتماعی و تکنولوژی انتشار داده با چالش های جهانی پیش رو مواجه می گردد.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

اهداف
تاکید بر موقعیت IAAC و تقویت آن به عنوان مرجعی جهانی در آموزش و تحقیقات و همچنین در خودکفایی و ساخت دیجیتال از طریق تقویت و گسترش پروژه های تحقیقاتی و همچنین ارائه برنامه های آکادمیک بروز و رو به رشد.
گسترش همکاری ها با شرکای استراتژیک دولتی و خصوصی در سطح ملی و بین المللی.
تقویت نقش مشاوره ای با تشکیل اتحادیه های ویژه به همراه صنایعی که تحقیقات کاربردی را پشتیبانی کرده و انتشار می دهند.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

پیگیری فعالانه دستور کار فعالیت های مربوط به معماری سبز، پایداری و انرژی های تجدیدپذیر از طریق توسعه فب لب سبز، آزمایشگاه های غذا و انرژی.
ارتقاء مشخصات و عملکرد فعلی به عنوان یک اتاق فکر تخصصی در زمینه استراتژی های نوآورانه در حوزه طراحی شهری و شهرسازی با توجه به چالش های شهرهای هوشمند.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

انستیتو
انستیتو معماری پیشرفته کاتالونیا یک موسسه غیرانتفاعی خصوصی با ۱۷ سال سابقه فعالیت است که در چهار گروه آموزشی سازمان یافته است که فعالیت تمامی آن ها به تحقیق، آموزش، تولید و توسعه با رسالت تجسم نحوه سکونت در جامعه در آینده و ساخت آن در حال حاضر، اختصاص یافته است.
این گروه های آموزشی شامل:
. گروه معماری پیشرفته، مدیر گروه Areti Markopoulou
. آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت شهری، مدیریت Tomás Diez
. کارگاه علوم شهری، مدیریت Willy Müller
. پروژه Valldaura برای خودکفایی، مدیریت Vicente Guallart
هستند.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

IAAC قصد دارد رویکرد طراحی و تحقیقات را در معماری و شهرسازی اتخاذ کرده و یک شبکه علمی بین رشته ای ایجاد نماید. برای دستیابی به این هدف انستیتو در همکاری با چندین شهر و ناحیه، گروه های صنعتی و مراکز تحقیقاتی از جمله شورای شهر بارسلون، پارک طبیعی Collserola، انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT)، مرکز فناوری اطلاعات و معماری (CITA)، انستیتو معماری کارولینای جنوبی (Sci-Arc)، و همچنین به همراه شرکت های متنوع که در میان آن ها CISCO، Endesa، Kuka Robotics و تعداد زیادی از شرکت های دیگر قرار دارند، فعالیت می کند. به همراه تمام مراکز ذکر شده انستیتو، پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی متنوعی را با گرد هم آوردن متخصصین در رشته های مختلف مانند معماری، مهندسی، بیولوژی، جامعه شناسی، مردم شناسی و سایر حوزه های پژوهشی، توسعه می دهد.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

ارزش ها
انستیتو معماری پیشرفته کاتالونیا:
اجتماعی است: پایگاه اجتماعی قوی، ناشی از تعامل با افراد، شرکت ها و سازمان ها از سراسر جهان، برای انتشار و توسعه ابداعات در زمینه ساخت زیستگاه های انسانی.
مستقل است: موسسات خصوصی که به همراه افراد، دانشگاه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی رویکردهای نوآورانه را توسعه و انتشار می دهند.
جهانی است: در افکار و عملکرد، در منابع سرمایه انسانی، با یادگیری از تنوع جهانی، ایجاد معانی بومی و محلی را با هویتی بسیار مشخص ترویج می دهد.


Institute for Advanced Architecture of Catalonia

به هم پیوسته است: سازمانی که برای پیش بینی چالش های زمان ما انعطاف پذیر، تیزهوش، پرسرعت و تواناست.
آگاهی بخش است: با درک و به رسمیت شناختن سیستم های دیجیتال به عنوان پایگاهی تکنولوژیکی که دنیای امروز را دستخوش تغییر و تحول کرده است و ادغام آن با پروسه ها و فناوری های مرتبط با حوزه های مختلف فعالیتی خود.
طبیعت گراست: سیستم های به هم متصل خودکفا را با استفاده از قوانین حاکم بر اکوسیستم های بیولوژیکی توسعه می دهد تا جهانی پایدار از لحاظ اکولوژیکی و اجتماعی بسازد.
کل نگر است: دیدگاهی گسترده در زمینه ادراک، طراحی و ساخت زیستگاه های انسانی، دربرگیرنده تمام مقیاس ها (از کوچکترین ذرات تا جغرافیایی وسیع) در تعامل با چندین رشته ارائه می دهد.

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)