در این بخش بهترین منابع آموزشی پژوهشی مرتبط با طراحی و معماری پارامتریک گردآوری شده است. برای دسترسی به این منابع باید ابتدا اشتراک ماهانه منابع اختصاصی را خریداری کرده باشید.

آخرین منابع ویدئویی

contourr
مدول سازی و ایجاد بافت با پلاگین Pufferfish
Grasshopper Tutorial: Image Sampler
Grasshopper tutorial - Phyllomachine
Parametric Modelling with Grasshopper
آموزش نحوه ایجاد ساختار فرم آزاد با کانتور

آخرین منابع نوشتاری

کتاب Building Skins
مقاله Optimizing Structural Roof Form for Energy Efficiency
مقاله BIM-Based Daylighting Simulation

آخرین های مجله خانه پارامتریک