بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

پاویون (EmTech (AA و ETH – سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

با همکاری دو گروه تکنولوژی های نوظهور و طراحی (EmTech) انجمن معماری (AA)، در لندن و گروه طراحی سازه ای انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس (ETH) در زوریخ، یک ساختار چوبی سبک طراحی شد که به عنوان سایبانی برای قسمتی از پله های اصلی مقابل دانشکده معماری انستیتو ETH عمل می کند. با توجه به رفتار خمشی ورق های بسیار بزرگ تخته چندلا در ابعاد m2.5×11 تحت اثر نیروی وزن چوب، طرح این پاویون از مشخصات مصالح در انتقال نیرو به عنوان عامل تعریف کننده فرم بهره برده است.

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

پاویون (EmTech (AA و ETH - سوئیس

اطلاعات بیشتر

نظرات