یکی از منابع مناسب آموزش گرس هاپر یادگیری دستورات آن است. در این بخش دستورات گرس هاپر به صورت دسته بندی شده و به صورت ویدئو ارائه می گردند
این ابزار برای استخراج یک یا چند index (عضو) از تمامی گروه داده ها استفاده می شود.برای مثال در صورتی که به index عدد 2 داده شود عضو سوم از مجموعه استخراج می شود

list item

این ابزار برای استخراج یک یا چند index (عضو) از تمامی گروه داده ها استفاده می شود.برای مثال در صورتی که به index عدد ۲ داده شود عضو سوم از مجموعه استخراج می شود

Expression

در این آموزش نحوه کار با expression برای نوشتن معادله در گرس هاپر تشریح می شود. در این ابزار امکان تعریف شرط نیز وجود دارد

Surface Box

با کمک این ابزار می توان سطح دلخواهی را با یک سری جعبه تقسیم بندی کرد.

Evaluate Curve

با این ابزار می توانید نقطه و مماس یک منحنی را بررسی کنید. دامنه منحنی با کلیک راست روی ورودی منحنی و reparametrize کردن بین صفر و یک برازش خواهد شد

Polar Array

این ابزار به شما امکان تکثیر هندسه به شکل شعاعی حول یک صفحه و زاویه دلخواه را می دهد.

این ابزار برای تولید یک سری عددی در گرس هاپر استفاده می شود. می توانید عدد شروع سری ، گام (مقداری که به هر عدد افزوده می شود) و تعداد اعداد را مشخص کنید

Series

این ابزار برای تولید یک سری عددی در گرس هاپر استفاده می شود. می توانید عدد شروع سری ، گام (مقداری که به هر عدد افزوده می شود) و تعداد اعداد را مشخص کنید

ابزار range که هم خانواده ابزار series می باشد می توانید بین یک بازه به تعداد دلخواه عدد تولید کند

Range

ابزار range که هم خانواده ابزار series می باشد می توانید بین یک بازه به تعداد دلخواه عدد تولید کند

از این دستور برای تولید سطح از سه یا چها نقطه در فضای سه بعدی استفاده می شود. parametric3d.com/gc

۴point Surface

از این دستور برای تولید سطح از سه یا چها نقطه در فضای سه بعدی استفاده می شود.

Gradient

در این بخش ابزار Gradient برای تولید مجموعه رنگ معرفی شده است.

Tween Curve

در این بخش نحوه ایجاد منحنی های میانگین بین دو منحنی با کمک ابزار tween [...]

Perp frames

در این بخش نحوه ایجاد صفحات عمود با فاصله یکسان به کمک دستور Perp Frames [...]
تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)