مقاله Fairness of Triangulations

Fairness of Triangulations

موضوع مورد بحث در این مقاله سطوح صافی می باشد که یک مش می تواند با تقریب خوبی آن را بپوشاند و میزان نرمی اساسا بیان کننده تناسب یک مش برای چنین تصویرسازی و شبیه سازی می باشد.

کاربرد اوریگامی در معماری

در مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد اوریگامی در معماری،یک رویکرد میان رشته ای،دیدگاه های ریاضی،معماری و سازه ای درباره سازه های تاشده را مورد بررسی قرار می دهد

اشکال هندسی در معماری

کاربرد اشکال هندسی در معماری

استفاده از اشکال هندسی در معماری از طریق بیان چندین مثال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.اشکال هندسی،فرم ها و تغییر شکل ها بدنه اصلی طراحی معماری را شکل میدهند

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)