Fairness of Triangulations

مقاله Fairness of Triangulations

میزان نرم بودن مش ها که تعریف کننده فرم های هندسی است موضوعی است که در این مقاله به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع موضوع مورد بحث سطوح صافی می باشد که یک مش می تواند با تقریب خوبی آن را بپوشاند و میزان نرمی اساسا بیان کننده تناسب یک مش برای چنین تصویرسازی و شبیه سازی می باشد.

مقاله Fairness of Triangulations

مقاله Fairness of Triangulations

مقاله Fairness of Triangulations

دانلود – رمز فایل Parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)