Networksurf

این ابزار یک سری مجموعه منحنی به صورت بافت شبکه ای بر روی سطح ایجاد می کند. مشخصه این ابزار ایجاد منحنی های یکپارچه بر روی سطوح باز و بسته است. امکان تغییر جهت شبکه با تغییر نرمال سطح نیز وجود دارد. این ابزار در منوی Curve و بخش Spline قرار می گیرد.

4netsurface112017-07-29_17-58-171netsurface11

2netsurface113netsurface11

نظرات