دوره گرس هاپر

۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • اعتبار هدیه ۴۰ هزار تومانی
 • آموزش و تمرین به صورت مداوم
 • بیش از ۳۵ ساعت آموزش
 • دسترسی آسان به مباحث
 • امکان ارسال پرسش در مبحث
 • دسترسی رایگان به دوره الگوریتم های گرس هاپر

دوره راینو

۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • اعتبار هدیه ۳۰ هزار تومانی
 • آموزش و تمرین به صورت مداوم
 • بیش از ۱۵ ساعت آموزش
 • دسترسی آسان به مباحث
 • امکان ارسال پرسش در مبحث
 • دسترسی رایگان به دوره الگوریتم های راینو