یک سری از دانشجویان معماری و مهندسی دانشگاه Aalto مصالح ساخت خود را قطعات Lego انتخاب کردند. لگو امکان ساخت سریع و حل مسائل پیچیده را در مسائل معماری فراهم می کند.

ساخت قطعات کینتیکی با Lego

یک سری از دانشجویان معماری و مهندسی دانشگاهAalto مصالح ساخت خود را قطعاتLego انتخاب کردند. لگو امکان ساخت سریع و حل مسائل پیچیده را در مسائل معماری فراهم می کند

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)