آرشیو

  • می توانید بر اساس یک متغییر مشخص متن خود را به قطعات فرعی تقسیم کنید. برای مثال متن 12:45:34 را می توان با متغییر ":" به سه ردیف 12 ، 45 و 34 تجزیه کرد.

    Text Split

    می توانید بر اساس یک متغییر مشخص متن خود را به قطعات فرعی تقسیم کنید. برای مثال متن ۱۲:۴۵:۳۴ را می توان با متغییر “:” به سه ردیف ۱۲ ، ۴۵ و ۳۴ تجزیه کرد.

    ادامه  ←
بروزرسانی …
  • سبد خرید شما خالی است.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!