آرشیو

 • گرس هاپر : معرفی دستور Bezier Span

  در این بخش دستور bezier span به صورت کامل آموزش داده می شود. منحنی Bezier Span یکی از چهار منحنی پرکاربرد در مدلسازی با راینو و گرس هاپر است.

  ادامه  ←
 • با تعریف دو نقطه و یک طول منحنی یک منحنی زنجیرواره را بر اساس راستای ثقل دلخواه تعریف کنید. منحنی زنجیرواره در منحنی است که با تحت وزن خود فرم می گیرد.

  catenary

  با تعریف دو نقطه و یک طول منحنی یک منحنی زنجیرواره را بر اساس راستای ثقل دلخواه تعریف کنید. منحنی زنجیرواره در منحنی است که با تحت وزن خود فرم می گیرد.

  ادامه  ←
 • با این ابزار می توانید نقطه و مماس یک منحنی را بررسی کنید. دامنه منحنی با کلیک راست روی ورودی منحنی و reparametrize کردن بین صفر و یک برازش خواهد شد

  معرفی Evaluate Curve

  با این ابزار می توانید نقطه و مماس یک منحنی را بررسی کنید. دامنه منحنی با کلیک راست روی ورودی منحنی و reparametrize کردن بین صفر و یک برازش خواهد شد

  ادامه  ←
 • معرفی Tween Curve

  در این بخش نحوه ایجاد منحنی های میانگین بین دو منحنی با کمک ابزار tween curve تشریح شده است ادامه  ←
 • معرفی Perp frames

  در این بخش نحوه ایجاد صفحات عمود با فاصله یکسان به کمک دستور Perp Frames تشریح شده است. ادامه  ←
 • معرفی Per frame

  در این بخش نحوه ایجاد صفحه عمود دلخواه بر روی یک منحنی با کمک ابزار per frame در گرس هاپر تشریح شده است. ادامه  ←
بروزرسانی …
 • سبد خرید شما خالی است.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
بازگشت