انستیتو معماری پیشرفته کاتالونیا (IAAC) مرکزی برای تحقیق، آموزش، تولید و توسعه می باشد با رسالت تجسم نحوه سکونت در جامعه در آینده و ساخت آن در حال حاضر

رشته کارشناسی ارشد طراحی محاسباتی(MSCD) یک دوره فوق تخصصی پژوهش محور بر مبنای علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است که ...

انستیتو طراحی رایانشی و ساخت (ICD) یک مرکز تحقیقاتی واقع در دانشگاه اشتوتگارت است که بر آموزش و تحقیق در زمینه طراحی رایانشی و پارامتریک و پروسه های ساخت در معماری متمرکز است.

گروه Design & Computation در دانشگاه MIT به بررسی تئوری و اجرای مبحث پارامتریک در طراحی معماری می پردازد( کلمه computation به معنی محاسباتی و یا رایانشی می باشد).