طراحی و ساخت تعامل گرا

طراحی عملی است که به عنوان موجودی خلاق انجام می دهیم و ساخت مربوط به روشی است که آن را به عرصه ظهور می رسانیم. با توجه به این مسئله استفاده از تکنولوژی در طراحی معماری و در زمینه ارائه ایده نتوانسته است پروسه ی طراحی را با حرکت های بدن بررسی کند. در این پایان نامه راه جدیدی استفاده از ابزارهای دیجیتال برای طراحان تشریح شده است و هدف این است که نشان داده شود که تعامل همزمان بین طراح و ابزارهای ساخت می تواند باعث افزایش خلاقیت شود.

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)