این رساله تحقیقاتی حاصل یک سال بررسی متد های طراحی پارامتریک و روش های ساخت رباتیک توسط نویسنده Jay Chenault می باشد

در این رساله به تولید ابزاری برای بهینه سازی نحوه توزیع تکیه گاه های منفرد در سازه های مسطح و پوسته ای پرداخته شده است.

این رساله به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می توانیم فضاهایی طراحی کنیم که نه تنها از نظر دما و شرایط محیطی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند بلکه ساکنین را در شکل دهی و تعریف خرد اقلیم ها مشارکت می دهند.

این رساله در مقطع دکتری تخصصی قصد دارد به این موضوع بپردازد که چگونه به بهترین نحو می توان از پروسه های جستجوی محاسباتی در مراحل اولیه طراحی بهره برد.

هدف این رساله ارزیابی عملکرد ساختمانی با هندسه پیچیده در مبحث تامین نور طبیعی با استفاده از نمایی ریسپانسیو و واکنش گر نسبت به به شرایط آب و هوایی می باشد

این رساله از پتانسیل های طراحی پارامتریک برای تسهیل پروسه طراحی شهری خصوصا در زمینه ارزیابی اثرات نیروهای متنوع، اهداف، سیاست ها و قوانین بر فرم و تراکم شهری

این رساله نظری اجمالی بر ابزار و تفکر طراحی پارامتریک داشته و توضیح می دهد چگونه ابزار پارامتریک می توانند در حوزه های مرتبط با مبحث ساخت و ساز و سیستم های طراحی منظر مورد استفاده قرار بگیرند

در این رساله نرم افزار مدل سازی سه بعدی Rhinoceros و پلاگین پارامتریک آن Grasshopper در تعامل با نرم افزار آنالیز المان محدود Oasys GSA