این پایان نامه چارچوبی تئوریک از رویکرد طراحی معماری بر مبنای فرمیابی با توجه به مسائل محیطی و اکولوژیکی ارائه می دهد

طراحی و آنالیز سیستم های تعریف کننده پوشش ساختمان اولین گام اساسی در پروسه طراحی برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی، حفاظت در برابر عوامل محیطی

در این رساله نرم افزار مدل سازی سه بعدی Rhinoceros و پلاگین پارامتریک آن Grasshopper در تعامل با نرم افزار آنالیز المان محدود Oasys GSA

این رساله نظری اجمالی بر ابزار و تفکر طراحی پارامتریک داشته و توضیح می دهد چگونه ابزار پارامتریک می توانند در حوزه های مرتبط با مبحث ساخت و ساز و سیستم های طراحی منظر مورد استفاده قرار بگیرند

این رساله از پتانسیل های طراحی پارامتریک برای تسهیل پروسه طراحی شهری خصوصا در زمینه ارزیابی اثرات نیروهای متنوع، اهداف، سیاست ها و قوانین بر فرم و تراکم شهری

هدف این رساله ارزیابی عملکرد ساختمانی با هندسه پیچیده در مبحث تامین نور طبیعی با استفاده از نمایی ریسپانسیو و واکنش گر نسبت به به شرایط آب و هوایی می باشد

این رساله در مقطع دکتری تخصصی قصد دارد به این موضوع بپردازد که چگونه به بهترین نحو می توان از پروسه های جستجوی محاسباتی در مراحل اولیه طراحی بهره برد.

این رساله به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می توانیم فضاهایی طراحی کنیم که نه تنها از نظر دما و شرایط محیطی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند بلکه ساکنین را در شکل دهی و تعریف خرد اقلیم ها مشارکت می دهند.