حجم های ریاضی K3dsurf(+دانلود)

نرم افزار K3dSurf برای شبیه سازی حجم های ریاضی استفاده می شود. با کمک این نرم افزار می توانید دو نوع سطح متداول ریاضی یعنی سطوح ایزو iso-surface و سطوح پارامتریک parametric surfaces را با کمک معادلات ریاضی تولید کنید. این سطوح قابلیت وارد شدن به راینو از طریق ذخیره سازی فایل obj را دارند


selbstdurchdringung_k3dsurf


k3dss


نظرات