بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Sine

در این اموزش نحوه استفاده از معادلات سینوس برای تولید منحنی آموزش داده می شود. به کمک این دستور می توانید مقدار سینوس هر عدد را محاسبه کنید و با ترکیب آن با نقطه منحنی مورد نظر را تولید کنید.

۰
trig

دسته بندی ها

نظرات