سازه

مدت آموزش : ۱۳۵ دقیقه
حجم آموزش : ۵۵۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

مقدماتی بر تحلیل سازه

در این آموزش به صورت مقدماتی نحوه مدلسازی و تحلیل سازه ی ترکیبی قاب و پوسته در گرس هاپر به کمک پلاگین millipede آموزش داده می شود. دانلود بخش اول دانلود بخش دوم دانلود پلاگین Millipede

در این آموزش به صورت مقدماتی نحوه مدلسازی و تحلیل سازه ی ترکیبی قاب و پوسته در گرس هاپر به کمک پلاگین millipede آموزش داده می شود. دانلود بخش اول دانلود بخش دوم دانلود پلاگین Millipede

شیت بندی و پوسته حفره دار

در این آموزش به دو مبحث مهم در مورد بهینه سازی سازه پرداخته می شود. ابتدا تکنیک تولید خروجی از جواب ها به صورت شیت آموزش داده می شود که می توان از آن برای هر نوع بهینه سازی بهره برد و در انتها مثال پوسته پارامتریک به صورت حفره دار نیز حل می شود.

گفت و گو ها