Multidisciplinary Design Optimization

Multidisciplinary Design Optimization

این مقاله به بیان اصول تئوریک بهینه سازی تکاملی چند هدفه طرح با رویکرد انرژِی (EEPFD) می پردازد. به این منظور پیشینه ای کامل از این مبحث ارائه گردیده و سپس با روش آنالیز گپ (مقایسه راندمان واقعی و راندمان مطلوب) متدولوژی جدیدی ارائه شده است که معماران می توانند در مراحل اولیه طراحی از آن استفاده کنند. در نهایت با انجام دو آزمایش متدهای ارائه شده مورد ارزیابی قرار می گیرند.

Multidisciplinary Design Optimization

Multidisciplinary Design Optimization

Multidisciplinary Design Optimization

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)