Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

طراحی بر مبنای مکانیزم های ساخت به سرعت تبدیل به شیوه ای رایج در مرحله تعریف کانسپت و فرم معماری می شود. امروزه طراحان به کمک تکنولوژی های جدید، فرم را به عنوان بخشی قابل تعریف از پروسه طراحی با استفاده از سیستم های معین می دانند. این متدولوژی پارامتریک در نتیجه تجربیات به دست آمده از پروژه های بدیع و جدیدی شکل گرفته است که در دو دهه اخیر به انجام رسیده اند. نویسنده در این کتاب نشان می دهد چگونه کارایی مواد ومصالح می تواند پروسه ساخت دیجیتال را تعریف کرده و تکنیک های نوینی به این منظور ارائه دهد.

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)