Marionette Mesh

مقاله Marionette Mesh

این مقاله به معرفی روشی برای مدلسازی فرم های آزاد می پردازد. این روش که نویسنده آن را Marionette نامیده با استفاده از تقسیم بندی فرم به قطعات مسطح و بر اساس قواعد هندسه ترسیمی تعریف شده است. در این روش می توان اشکال هندسی پیچیده را با تصویرسازی و کنترل منحنی های تعریف کننده تصویر قائم مدلسازی کرد.

مقاله Marionette Mesh

مقاله Marionette Mesh

مقاله Marionette Mesh

دانلود – رمز فایل Parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)