ورونوئی و وروناکس

افزونه Eve voronax برای گرس هاپر به شما اجازه می دهد تا بر روی هر سطح نربز (چه سطوح یکپارچه و چه سطوح چند تکه ای) الگوهای دلونی ، ورونوئی و وروناکس را در درون گرس هاپر ایجاد کنید.

برای نصب این افزونه ابتدا ورژن آن را انتخاب و تمامی فایل های داخل پوشه را داخل مسیر زیر کپی کنید و گرس هاپر را ریست کنید file>special folders>components folders

vorgh

نظرات