بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

ابزارهای میانگین گیری

بادکنک ماهی از معدود حیواناتی است که امکان تغییر شکل دارد. این پلاگین با اسم Pufferfish (بادکنک ماهی) مجموعه ای است از ابزارهایی که بر مباحث میانگین گیری هندسی (tween)، ترکیب ها (Blend)، مورف (Morph)، میانگین و درون یابی که با تغییر شکل مرتبط است متمرکز است. این پلاگین همراه با ابزارهای تکمیلی ارائه شده است تا بتوان بر روی تبدیل هندسه تسلط بیشتری داشت. همچنین ابزارهایی عددی مقایسه و بررسی اختلاف در یک بازه در آن موجود است.

۰
مش

دسته بندی ها

نظرات