۱۲۵,۰۰۰ تومان
پک آموزش گرس هاپر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آخرین های پک های آموزشی

در این بخش نحوه نمایش مسیر خورشید ، محدود کردن جواب ها بر اساس شرط بخصوص ، تعریف بازه...

در این آموزش با کمک ساختار نیرو های موضعی و کانگورو الگوریتم بازشوهای قابل کنترل در گرس هاپر شبیه...

در این آموزش نحوه پارامتریک کردن یک گره دلخواه آموزش داده می شود. الگوی شماره 2

در این بخش نحوه نمایش مسیر خورشید ، محدود کردن جواب ها بر اساس شرط بخصوص ، تعریف بازه...

در این آموزش با بررسی دید از نظر هندسی ، مفاهیم مرتبط با بهینه سازی دید آموزش داده می...

در این آموزش نحوه خم کردن سطوح با قوس پارامتریک آموزش داده می شود. با مدیریت داده و هندسه...

در این آموزش به دو مبحث مهم در مورد بهینه سازی سازه پرداخته می شود. ابتدا تکنیک تولید خروجی...

در این آموزش ابتدا با یک مثال ساده برجی با مفهوم ایجاد Loop با پلاگین Anemone آموزش داده...

در این آموزش نحوه ایجاد یک پوسته ارگانیک از یک شبکه خطوط به هم متصل آموزش داده می شود....

در این آموزش پلاگین Bullant به عنوان ابزارهای مکمل هندسی راینو آموزش داده می شود. با کمک این پلاگین...

در این آموزش نحوه پارامتریک کردن یک گره دلخواه آموزش داده می شود. الگوی شماره 1

در این آموزش نحوه تعریف و آماده سازی هندسه برای آنالیز تابش با پلاگین Diva آموزش داده می شود....

در این آموزش نحوه ایجاد الگوی تکرار شونده بر روی منحنی دلخواه و نحوه استفاده از صفحات و بردار...

در این آموزش با کمک بخش fields بحث ایجاد میدان مغناطیسی در گرس هاپر آموزش داده می شود. با...

نحوه استفاده از Rhino Nest برای ایجاد برش های حجمی از مدل ، بهینه سازی قطعات ماکت در شیت...

در این آموزش مقدمات مدلسازی با Tsplines و نحوه ایجاد فرم های ارگانیک در مدلسازی یک پل پارامتریک آموزش...