Contagious Architecture

کتاب Contagious Architecture

در این کتاب نویسنده با رویکردی فیلسوفانه به بررسی نقش الگوریتم ها در معماری و طراحی تعاملی می پردازد. او این نظریه را مطرح می کند که الگوریتم ها صرفا ابزاری محاسباتی نیستند بلکه دربرگیرنده مدلی از تفکر می باشند که عملکرد آن ها را در قالب فرم هایی انتزاعی تعریف خواهد کرد که از درک و کنترل انسان خارج هستند. مدلی که دارای ویژگی هایی مانند بی کرانی، تصادفی بودن، عدم قطعیت و سایر مشخصات غیر قابل محاسبه می باشد که پروسه تکرار شونده یک الگوریتم از آن برخوردار است.

کتاب Contagious Architecture

کتاب Contagious Architecture

کتاب Contagious Architecture

کتاب Contagious Architecture

کتاب Contagious Architecture

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)