یکی از منابع مناسب بررسی و پژوهش در زمینه طراحی پارامتریک مقاله های مرتبط است. در این بخش مقاله های فارسی و انگلیسی که در فهم معماری پارامتریک راهگشا باشد گردآوری شده است

صفویه و پارامتریسیسم

توسعه در به کارگیری بتن و شیشه٬ سفارشی سازی از طریق ساخت دیجیتالی و ابزارهای طراحی پارامتریک باعث ظهور مجدد بحث چگونگی اتصال سطوح به یکدیگر شده است.

الگوریتم ژنتیک چیست؟

روش های تکاملی حل مسئله و یا الگوریتم ژنتیک روش هایی هستند که از اوایل سال ۱۹۶۰ تعریف شدند.اولین بارقه های کشف چنین روش هایی موقعی بوده است که Lawrence J. Fogel

بهینه سازی سقف باDIVA

چالش اصلی، طراحی الگویی برای حفره‎ها بود به گونه ای که نور را به بخش‎های خاصی از پلتفرم جهت‎دهی کند و در عین حال با مینیمم نگه داشتن نور عبوری مستقیم از سقف

فراکتال و معماری ایران

با ورود رایانه، تغییراتی در روند طراحی معماری رخ داد و جریان هایی از جمله معماری پارامتریک ایجاد شد. یکی از اصول طراحی در این معماری هندسه فراکتال است.

معماری پارامتریک چیست؟

معماری پارامتریک یک پروسه ی بر پایه تفکر الگوریتمیک می باشد که یک سری پارامتر و قوانین همراه یکدیگر روابط بین “هدف طراحی ”و “نتیجه طراحی را تعریف و روشن می کنند

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)