مقاله Building Energy Optimization

Building Energy Optimization

این مقاله کاربرد الگوریتم های چند هدفه ژنتیک را در طراحی ساختمان با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان انرژی مصرفی در ساختمان، هزینه ها، نحوه توزیع نوردر روز و شرایط محیطی و گرمایشی داخلی مورد بررسی قرار می دهد.

مقاله Origami Inspired Shelter

Origami Inspired Shelter

به منظور بالا بردن کارایی در بحث انرژی و همچنین به منظور دستیابی به کمترین وزن ممکن در این مقاله متدولوژی جدیدی برای بهینه سازی چند هدفه فرم با رویکرد انرژی و سازه معرفی می گردد.

Multidisciplinary Design Optimization

Multidisciplinary Design Optimization

این مقاله به بیان اصول تئوریک بهینه سازی تکاملی چند هدفه طرح با رویکرد انرژِی (EEPFD) می پردازد. به این منظور پیشینه ای کامل از این مبحث ارائه گردیده

Experimental Study on the Effectiveness of Internal Shading Devices

در این مقاله امکان جایگزین کردن سایبان های خارجی با یک سیستم سایه انداز داخلی با استفاده از مصالحی با قابلیت بازتابندگی زیاد از طریق آزمایش های تجربی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

الگوریتم ژنتیک چیست؟

روش های تکاملی حل مسئله و یا الگوریتم ژنتیک روش هایی هستند که از اوایل سال ۱۹۶۰ تعریف شدند.اولین بارقه های کشف چنین روش هایی موقعی بوده است که Lawrence J. Fogel

بهینه سازی سقف باDIVA

چالش اصلی، طراحی الگویی برای حفره‎ها بود به گونه ای که نور را به بخش‎های خاصی از پلتفرم جهت‎دهی کند و در عین حال با مینیمم نگه داشتن نور عبوری مستقیم از سقف

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)